Category Archives: Mobbing

Mobbing ve Üç Etki Derecesi

Mobbingin üç etki derecesi bulunmaktadır (Davenport, Schwartz ve Elliot, 2003): (Mobbing ile ilgili çalışmamdan kısa bölümler) Birinci derece mobbing: Kişi direnmeye çalışır, erken aşamalarda kaçar veya ya aynı iş yerinde ya farklı bir yerde sorunun tamamen üstesinden gelir. İş arkadaşlarından küçük düşürücü davranışlar görmek şaşırtır ve sıkıntı verir. Kızgınlık veya üzüntü duyguları açığa çıkar. Bazıları karşı …

Okumaya devam et

İŞ YERİNDE DUYGUSAL SALDIRI, MOBBİNG ve BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

İş, pek çok kişi için uyanık geçen saatlerinin büyük bölümünü değerlendirdikleri bir faaliyet; iş yaşamı, insanların diğer kişiler, örgüt ve toplum bazında çeşitli sonuçlara yol açabilecek olumlu veya olumsuz davranışların sergilendiği bir forumdur (Scott ve Ilies, 2006). İş yeri ortamında yardımseverlik ve aidiyet gibi davranışların sergilenmesi arzu edilmekte iken, olumsuz içerikteki diğer bazı davranışlar, pozitif …

Okumaya devam et

RECRUITMENT

  Recruitment is one of the major Human Resources activities. Recruitment includes finding the best person for the open position. The process of recruitment: 1. Preparing the job description for the open position, 2. Hunting activities: a) Advertising, b) Reaching the new graduates, c) Investigating the referenced or recommended candidates, d) Classification of the applicants. …

Okumaya devam et