Monthly Archives: Kasım 2012

Pratik İK Kurulumu Danışmanlık Paketi

İnsan Kaynakları, günümüzün modern şirketlerinde, kurumsallaşmayı ve gelişimi temsil eden bölümlerin başında gelmektedir. Şirketlerin sahip oldukları iş gücü ile entellektüel sermayelerini değerlendirebilmeleri ve çalışanlarının memnuniyetini artırabilmeleri için İnsan Kaynakları uygulamaları etkili araçlardır. Bu program, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında İnsan Kaynakları yapılanması oluşturmak ya da mevcut İK sistemlerini güçlendirmek isteyen şirketlere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda;  Şirketin Kuvvetli-Zayıf Yönlerini, …

Okumaya devam et

Mobbing ve Üç Etki Derecesi

Mobbingin üç etki derecesi bulunmaktadır (Davenport, Schwartz ve Elliot, 2003): (Mobbing ile ilgili çalışmamdan kısa bölümler) Birinci derece mobbing: Kişi direnmeye çalışır, erken aşamalarda kaçar veya ya aynı iş yerinde ya farklı bir yerde sorunun tamamen üstesinden gelir. İş arkadaşlarından küçük düşürücü davranışlar görmek şaşırtır ve sıkıntı verir. Kızgınlık veya üzüntü duyguları açığa çıkar. Bazıları karşı …

Okumaya devam et

İŞ YERİNDE DUYGUSAL SALDIRI, MOBBİNG ve BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

İş, pek çok kişi için uyanık geçen saatlerinin büyük bölümünü değerlendirdikleri bir faaliyet; iş yaşamı, insanların diğer kişiler, örgüt ve toplum bazında çeşitli sonuçlara yol açabilecek olumlu veya olumsuz davranışların sergilendiği bir forumdur (Scott ve Ilies, 2006). İş yeri ortamında yardımseverlik ve aidiyet gibi davranışların sergilenmesi arzu edilmekte iken, olumsuz içerikteki diğer bazı davranışlar, pozitif …

Okumaya devam et